Proiecte în desfășurare

Economia socială, o soluţie pentru mediul înconjurător

 

Proiectul Economia socială, o soluţie pentru mediul înconjurător facilitează integrarea socio-profesională a grupurilor defavorizate prin promovarea economiei sociale și asigurarea dezvoltării durabile a comunității.

 

Proiectul îşi propune să dezvolte 4 întreprinderi sociale, ca un instrument flexibil şi durabil de susţinere a persoanelor care fac parte din grupuri dezavantajate. Publicul tinta al proiectului cuprinde persoane apartinand categoriilor defavorizate (familii cu multi copii, familii monoparentale, femei, persoane de etnie roma, fosti detinuti, victime ale traficului de persoane, persoane care traiesc din venitul minim garantat, victime ale violentei in familie, persoane care au parasit de timpuriu scoala sau care au iesit din sistemul institutionalizat de protectie a copilului).

 

Intreprinderile sociale vor crea locuri de munca pentru persoanele defavorizate si vor contribui la protectia mediului prin activitati de recuperare a deseurilor.

 

Eco-Social Argeș

 

Domeniul în care activează întreprinderea socială Argeș este acela de colectare, prelucrare şi compostare a deşeurilor organice, de origine animală şi vegetală pentru realizarea produsului finit numit compost. De asemenea, IS Argeş va oferi servicii de salubrizare şi ecologizare prin colectarea  resturilor vegetale provenite din activităţi agricole şi a gunoiului de grajd.

 

Eco-Social București

 

Întreprinderea socială Eco-Social București va asigura locuri de muncă pentru minim 10 persoane aparținând grupurilor vulnerabile socio-economic numărul acestora ajungând la 20 la sfârșitul implementării proiectului. Dezvoltarea unei structuri de economie socială în domeniul recuperării și reciclării deșeurilor constituie o oportunitate pentru dezvoltarea durabilă a zonei Bucureşti-Ilfov, favorizând realizarea unui mix de obiective sociale, economice și de mediu.

 

Eco-Social Neamț

 

Întreprinderea sociala Eco-Social Neamţ are ca domeniu de activitate prelucrarea deşeurilor lemnoase şi valorificarea acestora prin producerea de brichete de lemn. Prin activitatea pe care o desfăşoara va contribui la rezolvarea unor probleme serioase în zonă, atât cele de natură socială cât și cele legate de gestionarea deşeurilor provenite în urma activităţii industriei de prelucrare a lemnului. 

 

Eco-Social Tulcea

 

Pentru regiunea de dezvoltare Sud-Est am ales ca sediul de funcționare al IS să fie plasat în Delta Dunării, comuna C.A. Rosetti, satul Letea. Obiectul de activitate al întreprinderii sociale de la Letea îl constituie gestionarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje și a deșeurilor naturale (vegetale) rezultate în urma igienizării suprafetelor acoperite de stuf și papură. Deșeurile naturale (stuful și papura) reprezinta materia prima care va sta la baza revigorării unor mesteșuguri tradiționale din Delta Dunării: realizarea de acoperișuri din stuf, împletiturile din papură, dar și pentru realizarea de brichete pentru încălzire si panouri eco-izolatoare din stuf.

 

Parteneri: SC Eco-Rom Ambalaje SA

Finantator: Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeste in oameni!“

 

 

Delta Semper

 

Delta Dunării – paradisul aproape pierdut! Campanie de informare şi conştientizare cu privire la protejarea biodiversităţii Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

 

1 ianuarie 2011- 31 decembrie 2013

 

Proiectul îşi propune să contribuie la conservarea biodiversităţii Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării prin activităţi de informare și conştientizare a principalilor actori: comunităţile locale, operatorii economici, turiştii, publicul larg şi factorii de decizie la nivel local, regional şi naţional precum și prin punerea bazelor unei structuri de consultare a tuturor factorilor interesați de problematica Deltei Dunării.

 

În acest sens, în anul 2013, continuă campania de informare și conștientizare prin distribuirea materialelor aferente proiectului: 4000 de broșuri, 10.000 leaflet-uri, 1000 atlase, 1000 afișe A2, 1000 autocolante, promovarea celor 65 de minidocumentare privind speciile periclitate ale Deltei Dunării, cât și filmul documentar care narează tragedia Deltei, singura deltă declarată rezervaţie a biosferei de către UNESCO, impactul negativ al activității umane din perioada comunistă: desecările și îndiguirile pentru obținerea de teren agricol au perturbat profund echilibrul ecologic al zonei, dar și pe cel social.

 

Proiectul ”Delta Dunării – paradisul aproape pierdut! Campanie de informare şi conştientizare cu privire la protejarea biodiversităţii Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării” sau ”Delta Semper” se numără printre eforturile Asociaţiei Salvaţi Dunărea şi Delta de a informa, conştientiza şi educa cu privire la importanţa conservării biodiversităţii.

 

Parteneri

 

ARBDD – Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

 

Finantatori

 

Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Sectorial Mediu

 

 

Omul REînverzește locul! 

 

Asociația Salvați Dunărea și Delta în parteneriat cu Dorna a lansat proiectul ”Omul REînverzește locul!” în cadrul căruia invită comunitățile locale să se implice activ în proiecte de mediu. În perioada 11 iunie-31 octombrie, vor fi sprijinite 20 de activități de igienizare si amenajare a unui spațiu verde important pentru comunitate care, din diverse motive, s-a degradat și își așteaptă o a doua șansă. Cei care vor reuși să convingă prin determinare și plan de organizare vor fi desemnaţi câștigători și vor primi materiale necesare implementării proiectului, în valoare de 1.000 de euro.

 

Înscrierea proiectelor se va putea face prin intermediul aplicației Omul REînverzește locul!  (disponibilă pe pagina de Facebook The RE Concept și prin aplicația de mobil Green Touch, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.

 

Regulamentul concursului este cât se poate de simplu: persoana/persoanele interesate sunt invitate să-și înscrie proiectul în aplicația de Facebook sau cea de mobil, să spună povestea locului ales și importanța acestuia pentru comunitate și să încarce o fotografie care să ilustreze situația actuală a spațiului. Dacă proiectul mobilizează cât mai multe like-uri și persoane dornice să participe la ecologizarea/amenjarea locului, inițiatorul primește sprijinul logistic din partea Asociației Salvați Dunărea și Delta.

 

Mai multe informații despre cum poate fi înscris un proiect, dar și cum puteți vota proiectele deja înscrise, aici.

 

Concursul de acțiune civică face parte din proiectul ”Omul REînverzește locul”, implementat de Asociația Salvați Dunărea și Delta, în parteneriat cu Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, sprijinit de Ministerul Educației Naționale, și susținut de Dorna.

 

Printre obiectivele proiectului se numără: dezvoltarea unui comportament prietenos cu mediul în rândul copiilor, popularizarea colectării selective și stimularea comunităților locale în realizarea activităților de mediu și advocacy, dar și promovarea Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară din domeniul gestionării deșeurilor în comunitățile locale, prin implicarea lor în proiectele desemnate câștigătoare.

 

 

Reteaua Nationala a Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara

 

Pentru că Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară reprezintă unul dintre factorii-cheie în procesul de implementare a sistemelor de management integrat al deşeurilor de la nivelul fiecărui judeţ, ne-am propus să le oferim suport în dezvoltarea lor organizațională și o platformă pentru schimbul de bune practici.

 

În anul 2013,  RADI și-a propus întărirea colaborării între membrii ADI-urilor și ceilalți actori implicați în managementul deșeurilor (autoritățile centrale, producătorii, salubriștii, etc) prin crearea unui Grup de Lucru pentru Managementul Deșeurilor, în cadrul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și, nu în ultimul rând, ridicarea nivelului de conștientizare a publicului cu privire la provocările cu care se confruntă România în gestiunea deșeurilor, a obiectivelor asumate și a instrumentelor și oportunităților pe care le avem la îndemână pentru a îmbunătăți performanța țării noastre în acest domeniu.

 

În perioada 6-8 iunie, membrii Rețelei Naționale a Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară din domeniul managementului deșeurilor au luat parte la o întâlnire de lucru la Pitești privind problemele tehnice întâmpinate în implementarea proiectelor finanțate. Totodată, s-a discutat statutul RADI și au fost aleși Președintele RADI și o parte dintre membrii Consiliului de Conducere. Astfel, Pentru următorii doi ani, Președintele RADI este Gabriel Moiceanu, directorul ADI Servsal Argeș. Consiliul de Conducere al rețelei este alcătuit din câte un reprezentant din fiecare regiune de dezvoltare, mai puțin regiunea București-Ilfov, unde nu există ADI înființat. În urma întâlnirii din Pitești, au fost aleși reprezentanții următoarelor regiuni:

 

Vest: Florin Teodor Velici, Director ADI Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Judeţul Arad

 

Sud-Muntenia: Gabriel Moiceanu, Director ADI Servasal Argeș

 

Nord-Vest: Sabin – Dragomir Cîmpan, Director ADI pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud

 

Sud-Est: Petre Ilie, Director ADI a Infrastructurii de Deşeuri Menajere Tulcea

 

Reprezentanții pentru regiunile Vest-Oltenia, Centru și Nord-Est vor fi stabiliți în perioada următoare, nefiind prezenți la întâlnirea din Pitești.

 

Proiect implementat in parteneriat cu Ministerul Mediului si Padurilor si Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis si finantat de Coca-Cola Hellenic.

LiviuMihaiu.ro
Cooperativa Delta Dunării
Cumpără un tricou, o șapcă sau o pălărie și transmite un mesaj: Salvați Dunărea și Delta !