Parteneriate

Coaliția pentru Mediu

 

Salvați Dunărea și Delta se află printre inițiatorii Coaliţiei pentru Mediu, grup al organizaţiilor neguvernamentale de protecţia mediului din România care în prezent reuneste 72 de membri. Coaliția își propune să contribuie la dezvoltarea durabilă a României şi la implicarea societăţii civile in acest proces. Din iulie 2012, Dan Bărbulescu, directorul executiv al Asociației Salvați Dunărea și Delta face parte din Consiliul Reprezentativ al Coalitiei.

 

www.coalitiapentrumediu.ro

 

 

 

 

 

Coaliția ONGuri pentru Fonduri Structurale

 

Salvați Dunărea și Delta este membră a Coaliției ONGuri pentru Fonduri Structurale, alături de alte 28 de organizații neguvernamentale. Coaliția militează pentru luarea în considerare a cerințelor organizațiilor neguvernamentale în procesele de planificare, implementare și evaluare a programelor și proiectelor derulate din fonduri europene.

 

http://www.ce-re.ro/coalitiaong

 

 

 

 

Coaliția Natura 2000

 

Salvați Dunărea și Delta este parte a Coaliției Natura 2000. Coalitia ONG Natura 2000 România, constituită în 2003, are 55 de membrii, organizatii nonguvernamentale din domeniul protecției naturii. Printr-un parteneriat al organizațiilor neguvernamentale, ce oferă reprezentativitate și forță la nivel național, coaliția acționează în domeniile: arii protejate, conservarea biodiversității, implementarea rețelei Natura 2000 în România.

 

Direcțiile principale de acțiune ale Coaliției sunt: a) implicarea activă în procesul de identificare a siturilor ce vor fi desemnate în cadrul rețelei; b) facilitarea activităților de conștientizare și participare publică asociate implementarii Natura 2000; c) întărirea capacității ONG-urilor de mediu de a se implica în mod activ în protecția naturii.

 

www.natura2000.ro

 

 

Eco-Rom Ambalaje

 

ECO – ROM AMBALAJE este o organizație înființată de către industrie și acționează ca o interfață pentru o misiune în interesul public: protejarea mediului înconjurător prin respectarea angajamentelor privind atingerea obiectivelor de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje.

 

Prin contractul de preluare a responsabilității Eco-Rom Ambalaje îndeplinește obiectivele de valorificare și reciclare a ambalajelor introduse pe piața pentru companiile producătoare sau importatoare de produse ambalate.

 

Peste 2200 de companii din România beneficiază de pachetul de servicii a obiectivelor de valorificare și reciclare pentru ambalajele introduse pe piața națională. Din anul 2009, ca urmare a investițiilor făcute de către Eco-Rom Ambalaje, peste 5 milioane de locuitori din 240 de localități din România au acces la infrastructura destinată colectării selective a deșeurilor de ambalaje.

 

www.ecoromambalaje.ro

 

 

 

 

 

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

 

Începând cu anul 2007, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice este partenerul Salvați Delta în proiecte privind protejarea mediului și a biodiversității, dezvoltarea durabilă, managementul deșeurilor, dar și în cadrul evenimentelor anuale organizate cu ocazia Zilei Dunării.

 

www.mmediu.ro

 

 

 

 

 

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD)

 

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a fost înfiinţată în 1990 ca fiind organizaţia administrativă responsabilă pentru conservarea şi managementul biodiversităţii, ecosistemelor şi resurselor naturale din Delta Dunării. Acest rol a fost legalizat prin legislaţia intrată în vigoare în anul 1993 (Legea nr. 83/1993).
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) este instituţie publică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice a cărei activitate se desfăşoară în baza prevederilor Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD), cu modificările şi completările ulterioare, a legislaţiei privind protecţia mediului, a legislaţiei privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor, a florei şi faunei sălbatice, a legislaţiei privind pescuitul şi acvacultura, a legislaţiei privind vânătoarea şi fondul cinegetic, etc.

 

www.ddbra.ro

 

 

 

 

 

Reţeaua Naţională a Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară

din domeniul managementului deşeurilor

 

Reţeaua Naţională a Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară este un proiect derulat începând cu anul 2011 de Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta, în parteneriat cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi cu Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, susţinut financiar de Eco-Rom Ambaleje.

 

Obiectivele proiectului vizează creşterea capacităţii instituţionale a Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară şi eficientizarea mecanismelor de gestionare a deşeurilor la nivel regional şi local, în scopul aplicării şi implementării prevederilor noii directive-cadru privind deşeurile, Directiva 2008/98/CE, transpusă în legislaţia naţională prin Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

 

Obiectivul final al proiectului este acela de a consolida o reţea naţională a Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară din domeniul managementului deşeurilor, care să susțină reprezentativitatea ADI-urilor în relaţia cu autorităţile centrale şi cu instituţiile europene.

 

www.forum-intercomunitar.ro

 

 

 

 

 

Societatea Studenților în Medicină din București

 

“Împreună pentru Sănătatea Rurală” este un proiect de sănatate publică desfășurat lunar de către Societatea Studenților în Medicină din București, care aparține Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, în parteneriat cu Colegiul Medicilor din România. Societatea Studenților în Medicină din București este cea mai veche organizație de profil din țară și are la activ peste 30 proiecte anuale de mare amploare, printre care Congresul Național al Studenților și Tinerilor Medici, Campanie de donare de sânge, Campanie de prevenire a cancerului de col uterin, Zilele Educației Medicale, cursuri de prim ajutor, programe educaționale pentru copii ca Micii Sanitari și Teddy Bear Hospital, Simularea examenului de admitere la Facultatea de Medicină, schimburi studențesti naționale și internaționale, tabere studențesti la munte și la mare, Balul Bobocilor, diverse alte campanii informare de sănătate publică.

 

Activitățile proiectului “Împreună pentru Sănătate Rurală” includ caravane de sănătate în zone rurale defavorizate la care participă voluntari studenți în medicină din ani terminali, medici rezidenți, medici de familie.

 

www.ssmb.ro

 

 

LiviuMihaiu.ro
Cooperativa Delta Dunării
Cumpără un tricou, o șapcă sau o pălărie și transmite un mesaj: Salvați Dunărea și Delta !