Economia socială – o soluție pentru mediul înconjurător

Patru întreprinderi sociale vor fi înfiinţate în patru regiuni din ţarã, în cadrul proiectului “Economia socială – o soluție pentru mediul înconjurător ”, lansat în ianuarie 2011 de către Asociaţia Salvați Dunărea și Delta în parteneriat cu Eco-Rom Ambalaje SA. Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013.

Obiectivul principal al proiectului este sprijinirea procesului de management al deșeurilor prin facilitarea integrării pe piața muncii a grupurilor vulnerabile din România.

Desfășurat pe o perioadă de trei ani, proiectul va fi implementat în patru regiuni de dezvoltare ale ţării si prevede înfiinţarea unor structuri de sprijin regionale, dintre care una va fi înființată în Delta Dunării. Acestea vor funcționa sub forma unor centre de resurse ce vor asigura sprijinul necesar creării și funcționării întreprinderilor sociale. Structurile de sprijin vor fi compuse din câte patru specialiști și un coordonator de centru.

În fiecare întreprindere socială vor lucra minim 20 persoane aparținând grupurilor vulnerabile (familii cu mai mult de doi copii, familii monoparentale, femei, persoane de etnie roma, persoane care trăiesc din venitul minim garantat). Activitățile întreprinse de către acestea vor viza servicii de colectare selectivă a deșeurilor de ambalaje, în principal, existând posibilitatea extinderii acestui serviciu si la alte tipuri de deșeuri reciclabile. Ele vor funcționa pe lângă operatorul desemnat, în localitățile unde există servicii de salubritate, iar în zonele în care nu există servicii de salubritate, acestea vor funcționa pe baza unui acord cu primaria locală.

Resursele financiare astfel generate vor fi reinvestite în derularea de programe, contribuind ulterior la creșterea independenței financiare și maximizarea impactului pe termen lung.
La baza acestui proiect stă un demers inovativ: organizarea si eficientizarea unor activități practicate în mod tradițional de către persoane marginalizate (colectarea ambalajelor), într-un context nou. Acest lucru presupune înfiintarea unor structuri ale economiei sociale în domeniul colectarii selective a deșeurilor și crearea unui mecanism interregional de sprijin, care va susține întreprinderile sociale într-o abordare unitară și integrată.

“În contextul economic actual, iniţiativele de dezvoltare a economiei sociale reprezintã una dintre cele mai eficiente metode de combatere a efectelor negative ale acestei perioade. Proiectul demarat de Salvați Dunărea și Delta are această viziune.Totodată, ne propunem ca, prin intermediul întreprinderilor sociale înființate, să oferim soluții punctuale problemelor de gestiune ale deșeurilor din România” declară Liviu Mihaiu, președintele Asociației Salvați Dunărea și Delta.

“Economia socială – o soluție pentru mediul înconjurător” este un proiect iniţiat de Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta în parteneriat cu Eco-Rom Ambalaje SA şi co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013 “Investeşte în oameni!”.

Articol din categoria Noutăți
Comentează

Leave a Reply

LiviuMihaiu.ro
Cooperativa Delta Dunării
Cumpără un tricou, o șapcă sau o pălărie și transmite un mesaj: Salvați Dunărea și Delta !