Legea junglei românești

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (RBDD) are o nouă lege care reglementează organizarea şi coordonarea acţiunilor de conservare a naturii din arealul său. De ce?Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta salută evenimentul şi îşi exprimă speranţa că prevederile noului act pot deschide calea rezolvării unor probleme pe care vechile reglementări le blocau.

Dintre aspectele pozitive, următoarele sunt cele mai importante:

1. Astfel, legea poate declanșa mult-așteptatul proces de reconstrucţie ecologică în Delta Dunării. Articolul 10 al noii legi reglementează regimul suprafeţelor de teren aflate în proprietate fizică, și declară lucrările de reconstrucţie ecologică din Delta Dunării ca fiind de interes naţional, exproprierile făcându-se conform prevederilor legii 33/1994 [2] privind exproprierea pentru o cauză de utilitate publică.
Reamintim faptul că, în cadrul RBDD, există o suprafață de peste 60 000 de ha (zone agricole și piscicole) care așteaptă să fie reintroduse în circuitul natural.

2. Un alt domeniu care poate fi reglementat corespunzător, odată cu aprobarea prezentei legi, este cel al exploatării agricole în Rezervația Biosferei Delta Dunării. Conținutul Articolului 10, paragraful 3, prevede că: "Persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în perimetrul rezervaţiei sunt obligate să folosească numai mijloace ecologice admise, atât tradiţionale, cât şi noi […]. "

În momentul de față, în cadrul RBDD, pe o suprafață de aproximativ 35.000 de ha se practică agricultura intensivă și se folosesc îngrășăminte și tratamente fitosanitare chimice, fapte care au un impact deosebit de negativ asupra ecosistemelor deltaice.

3. Un alt paragraf care merită semnat este cel referitor la pescuitul sturionilor. Articolul 15 prevede că pescuitul sturionilor, în alt scop decât pentru repopulare, este interzis. Articolul marchează astfel continuarea politicii de protecţie a sturionilor pe care Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta a promovat-o constant în ultimii ani.

Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta avertizează că o nouă lege este un pas necesar, dar nicidecum suficient pentru a salva Delta Dunării de la degradarea continuă la care este supusă datorită:
– lipsei alternativelor la pescuitul intensiv și la braconaj
– construcțiilor ilegale care nu respectă arhitectura specifică zonei
– mizeria generată de localnici și turiști în lipsa unui sistem de colectare a deșeurilor

“După aproape trei ani de baricade, comunicate și discuții om la om și organizație la organizație parlamentară – Comisia Parlamentară de Administrație și Mediu a Camerei Deputaților, avem o Lege a Deltei Dunării mai bună decât cea veche! Dar nu atât de bună încă să interzică vânătoarea în Delta Dunării! Și nu atât de perfectă încât să-i facă pe toți cetățenii să o respecte fără să toarne în ea ciment, gunoaie, pesticide sau să-i facă pe toți parlamentarii să înțeleagă că patrimoniul ar trebui să fie de nevânat!" a declarat Liviu Mihaiu, președintele Asociației Salvați Dunărea și Delta.

Salvați Dunărea și Delta militează pentru declararea Deltei Dunării o prioritate pentru administrația locală și centrală, fiind un bun de patrimoniu european și mondial.

Note:
[1] Adoptare PL-x 586/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
[2] Legea Nr. 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica – http://www.legex.ro/Lege-33-27.05.1994-4779.aspx

Articol din categoria Noutăți
Comentează

Leave a Reply

LiviuMihaiu.ro
Cooperativa Delta Dunării
Cumpără un tricou, o șapcă sau o pălărie și transmite un mesaj: Salvați Dunărea și Delta !