Termeni și condiții

Realizarea de donații pe site-ul www.salvatidelta.ro implică acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor.

 

www.salvatidelta.ro este administrat de Asociația Salvati Dunarea si Delta cu sediul în Str. 11 iunie, nr. 50, Bucuresti  înregistrată cu nr CUI 16500452.

 

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări ale site-ului www.salvatidelta.ro fără o notificare prealabilă. Accesând secțiunea Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

 

Obligațiile dumneavoastră de înregistrare:

Pentru a putea realiza donații prin intermediul site-ului www.salvatidelta.ro, trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe website-ul nostru.

 

În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră.

 

În situația în care considerăm că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm  dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nici o notificare prealabilă.

 

Valoare donație:

Salvati Delta nu a stabilit o valoare fixă a donațiilor realizate. Aveți libertatea să donați orice sumă considerați dumneavoastră.

 

Drepturile de autor (Copyright)

Întregul conținut al site-ului www.salvatidelta.ro, incluzând texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea Asociația Salvati Dunarea si Delta sau a partenerilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.salvatidelta.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de mail office@asalvatidelta.ro.

 

Politica de confidențialitate

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.

 

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/200, donatorii au următoarele drepturi:

1) Dreptul la informare (art.12);

2) Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o (îl) privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date;

3) Dreptul la intervenție (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:

a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;

b)  transformarea datelor personale nelegale în date anonime;

c)  notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b).

4) Dreptul la opoziție (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.

5) Dreptul de a se adresa justiției (art.18) – dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate;

6)  Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

 

Litigii

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoștință asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și Asociația Salvati Dunarea si Delta. În cazul unor eventuale conflicte între Asociația Salvati Dunarea si Delta și donatori, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare.

 

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

 

Diverse

Dacă    oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni Condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

 

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din realizarea de donații utilizând platforma www.salvatidelta.ro.

 

Politica de retur:

 

In situatia in care dintr-o eroare ati realizat o donatie pe site-ul nostru sau din motive personale doriti sa va recuperati banii donati, puteti aplica pentru procedura de retur a donatiei in maxim 10 zile lucratoare, conform dispozitiilor Ordonantei de Guvern nr.130/2000, privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta.

Termenul de 10 zile lucratoare prevazut pentru exercitarea acestui drept incepe sa curga de la data realizarii transferului online.

Dreptul de retur in 10 zile lucratoare se adreseaza doar donatorilor care au realizat donatii online de pe site-ul www.salvatidelta.ro.

Donatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, în termen de 10 zile lucratoare, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv.

Conform Ordonantei nr. 130/2000 donatorul este raspunzator de achitarea cheltuielilor aferente returnarii donatiilor catre Salvati Dunarea si Delta.

Dreptul de renuntarea la donatie nu se aplica in cazul persoanelor juridice.

Rambursarea sumelor se va face in cel mult 30 de zile de la data denuntarii contractului de catre donator.

Pentru orice detalii sau neclaritati privind returnarea donatiilor va rugam sa ne contactati pe email sau la numerul de telefon afisat pe www.salvatidelta.ro.

LiviuMihaiu.ro
Cooperativa Delta Dunării
Cumpără un tricou, o șapcă sau o pălărie și transmite un mesaj: Salvați Dunărea și Delta !